Find Slovenia Banks SWIFT/BIC Codes

Slovenia Bank SWIFT Codes

China Below are the SWIFT Code for all banks in Slovenia Click on the SWIFT Code to find out the bank details, address & maps.

No Bank or Institution City Branch Name SWIFT Code
1 ABANKA VIPA D.D. LJUBLJANA ABANSI2X
2 ARGONOS BORZNO POSREDNISKA HISA D.O.O. LJUBLJANA ABPHSI21
3 BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA (CCBM) BSLJSI2XCCB
4 BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA (PORAVNAVA STEP2 MPEDD - STORITEV B2B) BSLJSI2XB2B
5 BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA (PORAVNAVA STEP2 MPEDD - STORITEV CORE) BSLJSI2XCOR
6 BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA (TARGET) BSLJSI2XEUX
7 BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA BSLJSI2X
8 BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA BSLJSI2XIND
9 BANKA CELJE D.D. CELJE SBCESI2X
10 BANKA KOPER D.D. KOPER (IBOS CODE) BAKOSI2XIBO
11 BANKA KOPER D.D. KOPER BAKOSI2X
12 BANKA SPARKASSE D.D. LJUBLJANA KSPKSI22
13 BKS BANK AG BANCNA PODRUZNICA LJUBLJANA BFKKSI22
14 BROKERJET SPARKASSE BORZNO POSREDNISKA DRUZBA D.D. LJUBLJANA BSPDSI21
15 CENTRAL SECURITIES CLEARING CORPORATION KDD LJUBLJANA KDDSSI22
16 CERTIUS BPH D.O.O. LJUBLJANA CEBDSI21
17 DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA LJUBLJANA HDELSI22
18 DEZELNA BANKA SLOVENIJE D.D. LJUBLJANA SZKBSI2X
19 FACTOR BANKA D.D. LJUBLJANA FCTBSI2X
20 GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNISKA DRUZBA D.D. KRANJ GBDGSI21
21 GENERALI INSURANCE CO. LJUBLJANA GEIUSI21
22 GORENJSKA BANKA D.D. KRANJ KRANJ GORESI2X
23 HRANILNICA LON D.D. KRANJ HLONSI22
24 HRANILNICA VIPAVA D.D. VIPAVA HKVISI22
25 HYPO ALPE ADRIA BANK D.D. LJUBLJANA HAABSI22
26 ILIRIKA D.D. LJUBLJANA LJUBLJANA ILIISI21
27 JASMIN MUHIC VODICE JASMSI21
28 KAPITALSKA DRUZBA LJUBLJANA KADRSI21
29 KBM INFOND DZU MARIBOR KBIZSI21
30 KD BORZNOPOSREDNISKA DRUZBA D.O.O LJUBLJANA BDDOSI21
31 KD FUNDS LJUBLJANA FNDDSI21
32 KD SKLADI D.O.O. LJUBLJANA SKOOSI21
33 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE LJUBLJANA XLJUSI21
34 MOJA DELNICA BPH D.D. LJUBLJANA MODPSI21
35 MOJA NALOZBA POKOJNINSKA DRURBA MARIBOR MNPDSI21
36 MP BPH D.D. LJUBLJANA BPHBSI21
37 MP POTEZA PUBLIKUM INVESTICIJSKE STORITVE D.D. LJUBLJANA POPJSI21
38 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. MARIBOR KBMASI2X
39 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. NOVA GORICA (NOVA GORICA BRANCH) KBMASI2XGOR
40 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA LJBASI2X
41 PERSPEKTIVA BPD D.D. LJUBLJANA PEBPSI21
42 POSTNA BANKA SLOVENIJE D.D. MARIBOR PBSLSI22
43 POTEZA D.D. LJUBLJANA POBFSI21
44 PRIMORSKI FINANCNI CENTER INTERFIN D.O.O. KOPER PFCISI21
45 PROBANKA D.D. MARIBOR CELJE (BRANCH CELJE) PROBSI2XCEL
46 PROBANKA D.D. MARIBOR KOPER (KOPER BRANCH) PROBSI2XKOP
47 PROBANKA D.D. MARIBOR KRANJ (BRANCH KRANJ) PROBSI2XKRA
48 PROBANKA D.D. MARIBOR LJUBLJANA (LJUBLJANA BRANCH) PROBSI2XLJU
49 PROBANKA D.D. MARIBOR MARIBOR PROBSI2X
50 PROBANKA D.D. MARIBOR SLOVENJ GRADEC (SLOVENJ GRADEC BRANCH) PROBSI2XSLG

63 SWIFT Codes found